AUTHOR ŠKODA BIKEMARATÓN SÚĽOVSKÉ SKALY 2017 BEH SÚĽOVSKÝMI SKALAMI 2016
Prihláška Zoznam prihlásených Štatistiky Výsledky História
SK EN DE PL
Technické pokyny a upozornenia

Uzávierka prihláškového systému je 23.06.2017
o 16.00 hod.


V sobotu 24.06.2017 už nie je možné sa prihlásiť!

Ak nechcete štartovné platiť vopred, využite prosím možnosť zaregistrovať sa cez prihláškový systém vopred a štartovné si môžete zaplatiť až v sobotu pred štartom!

Svoje údaje a stav platby si môžete pozrieť cez odkaz Zoznam prihlásených. V prípade nezrovnalosti s platbou štartovného, alebo nesprávnosti Vašich údajov nás kontaktujte e-mailom.
Neprihlasujte sa prosim druhý krát!


Účastník (SVK, CZE) je za prihláseného považovaný až keď má zaplatené štartovné a organizátor o tom vie!
Rozhodujúci je dátum prijatia platby organizátorom, nie dátum jej odoslania!

PRIMA banka účet EUR: 0301720001/5600
IBAN: SK67 5600 0000 0003 0172 0001
SWIFT/BIC: KOMASK2X
názov: SCK CYKLO TOUR Súľov

Raiffeisenbank účet CZK: 1987103001/5500
IBAN: CZ66 5500 0000 0019 8710 3001
SWIFT/BIC: RZBCCZPP
názov: SCK CYKLO TOUR Súľov

Variabilný symbol:
dátum narodenia - DDMMRRRR

Pri platbe štartovného jednou sumou za viacerých účastníkov je potrebné poslať e-mailom ich menný zoznam aj s rozpisom štartovného!!!

Účastník podujatia berie na vedomie, že počas pretekov bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas so zaslaním informačného e-mailu od partnera podujatia, odkazujúcim na zhotovené fotografie

Súhlas s upozorneniami a podmienkami účasti na 19. ročníku AUTHOR ŠKODA bikemaratónu Súľovské skaly potvrdíte na prezentácii svojím podpisom pri prevzatí čipu a štartovného čísla.

Organizátor: SCK CYKLO TOUR SÚĽOV
Kotešová 541, 013 61 Kotešová
tel. GSM: +421 903 550 411
cyklotour(zavinac)cyklotour.sk

Secure Site Seal
19. ročník AUTHOR ŠKODA bikemaratónu Súľovské skaly - PRIHLÁŠKA

 

 

 

Prihlasovanie je ukončené!

Tešíme sa na Vás na štarte.