AUTHOR ŠKODA BIKEMARATÓN SÚĽOVSKÉ SKALY 2018 BEH SÚĽOVSKÝMI SKALAMI 2017
Prihláška Zoznam prihlásených Štatistiky Výsledky História
SK EN DE PL
Technické pokyny a upozornenia

Uzávierka prihláškového systému je 22.06.2018
o 16.30 hod.


V sobotu 23.06.2018 už nie je možné sa prihlásiť!

Ak nechcete štartovné platiť vopred, využite prosím možnosť zaregistrovať sa cez prihláškový systém vopred a štartovné (už najvyššiu sumu) si môžete zaplatiť až v sobotu pred štartom!

Svoje údaje a stav platby si môžete pozrieť cez odkaz Zoznam prihlásených. V prípade nezrovnalosti s platbou štartovného, alebo nesprávnosti Vašich údajov nás kontaktujte e-mailom.
Neprihlasujte sa prosim druhý krát!

Pozrite si prosim podrobne propozície pretekov s podmienkami účasti. Na prezentácii budete pri prevzatí čísla s čipom podpisovať súhlas so spracovaním časti Vašich osobných údajov (meno, priezvisko, rok narodenia, kategória, mesto/klub a národnosť) a ich zverejnením na webe (bez roku narodenia!) pre nášho zmluvného partnera ČASOMIERA - VOS-TPK, s.r.o., IČO: 50635999.
Bez tohto súhlasu Vás nemôžeme zaradiť do štartovej a tým pádom ani výsledkovej listiny!

Účastníci v čase štartu vo veku 14 rokov a mladší môžu štartovať len na trase 19 km a iba v sprievode dospelej osoby. Táto osoba musí byť tiež riadne prihlasená. Meno dieťaťa a sprevadzajúcej osoby je kvôli identifikácii počas pretekov potrebné uviesť v prihláškovom formulári do poznámky  u oboch štartujúcich!

Ďakujeme za porozumenie.

Účastník (SVK, CZE) je za prihláseného považovaný až keď má zaplatené štartovné a organizátor o tom vie!
Rozhodujúci je dátum prijatia platby organizátorom, nie dátum jej odoslania!

PRIMA banka účet EUR: 0301720001/5600
IBAN: SK67 5600 0000 0003 0172 0001
SWIFT/BIC: KOMASK2X
názov: SCK CYKLO TOUR Súľov

Raiffeisenbank účet CZK: 1987103001/5500
IBAN: CZ66 5500 0000 0019 8710 3001
SWIFT/BIC: RZBCCZPP
názov: SCK CYKLO TOUR Súľov

Variabilný symbol:
dátum narodenia - DDMMRRRR

Pri platbe štartovného jednou sumou za viacerých účastníkov je potrebné poslať e-mailom ich menný zoznam aj s rozpisom štartovného!!!

Účastník podujatia berie na vedomie, že počas pretekov bude na trati pôsobiť zmluvný fotoservis partnera podujatia: Faxcopy Pro s.r.o. IČO: 47076178, ponúkajúci platené fotografie. Fotografie budú dostupné na stránke www.faxcopypro.sk prekryté ochranným vodoznakom. Vyhľadávanie je zabezpečené podľa štartového čísla. V tejto súvislosti organizátor podujatia pošle všetkým účastníkom po pretekoch ponukový e-mail s odkazom na zhotovené fotografie.


Organizátor: SCK CYKLO TOUR Súľov - Hradná
Kotešová 541, 013 61 Kotešová
tel. GSM: +421 903 550 411
cyklotour(zavinac)cyklotour.sk

RapidSSL Site Seal

20. ročník AUTHOR ŠKODA bikemaratónu Súľovské skaly - PRIHLÁŠKA


INFORMOVANÝ SÚHLAS ÚČASTNÍKA PRETEKOV:

Odoslaním prihlášky potvrdzujem, že AUTHOR ŠKODA bikemaratónu Súľovské skaly sa zúčastňujem na vlastné nebezpečenstvo za plnej cestnej premávky, budem rešpektovať pokyny usporiadateľov, rozhodcov a polície, odpadky budem zahadzovať len na občerstvovacích staniciach a miestach na to určených a dôkladne som sa oboznámil -a s podmienkami pretekov.

Odoslaním prihlášky dobrovoľne súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov pre prevádzkovateľa (SCK CYKLO TOUR Súľov - Hradná, o. z., IČO:37802411) v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z.., (do 24.05.2018), resp. od 25.05.2018 v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z., podľa §14 a §19 citovaného Zákona pre potreby hore uvedených pretekov v rozsahu všetkých polí prihláškového formulára (meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, národnosť, pohlavie, kategória, klub, e-mailová adresa, mobilné telefónne číslo) a taktiež súhlasím so zverejnením časti mojich osobných údajov (meno, priezvisko, kategória, mesto/klub, národnosť) v prehľade prihlásených účastníkov na webovej stránke pretekov, v štartovnej a výsledkovej listine zverejnenej v tlačenej forme na nástenke priamo na pretekoch a v elektronickej forme na svetelnej výsledkovej tabuli a na webovej stránke pretekov. Súhlasím aj so zaslaním informačných e-mailov, týkajúcich sa organizácie horeuvedených pretekov a súhlasím aj so zverejnením mojich fotografii z pretekov na webovej stránke pretekov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov pre prevádzkovateľa (SCK CYKLO TOUR Súľov - Hradná, o. z., IČO:37802411). Tento súhlas je v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z., §14, ods.3) možné kedykoľvek odvolať písomne alebo e-mailom (cyklotour(zavináč)cyklotour.sk).

Za osoby ku dňu prihlásenia mladšie ako 18 rokov musí tento súhlas potvrdiť zákonný zástupca.


Meno:   Je potrebné vyplniť
Priezvisko:   Je potrebné vyplniť
Ulica:   Je potrebné vyplniť
Mesto:   Je potrebné vyplniť
PSČ:   Je potrebné vyplniťZlý formát
Štát:   Vyberte štát
Klub:  
Rozmer duše:   Vyberte rozmer duše.
E-mail:   Je potrebné vyplniťZlý formát
Telefón:  
Dátum narodenia:   DD Zadajte deňNízka hodnotaVysoká hodnotaZadajte v tvare DD, napr.: 02Nesprávna hodnota MM Zadajte mesiacNesprávna hodnotaZadajte v tvare MM, napr. 03Nesprávna hodnota RRRR Zadajte rokNesprávny formát.Nesprávny formát.Nesprávny formát.
Pohlavie:  
Zvoľte si trasu:  
Zvoľte si kategóriu:   Zvoľte kategóriu
Výber jedla:  
Vyberte jedlo
 
Chcem pamätné tričko:

Vyberte tričko
 
Mena:  
Suma štartovného: Vyberte sumu štartovného
Poznámka:  
     
   

Cyklotour Facebook