Zgłoszenie Lista zgłoszenych Statystyka Wyniki Historia
SK EN DE PL
Warunki techniczne i ostrzegania

Zamknięcie zgłoszeniowego systemu jest 22.06.2018r. o godz.16.30.

Ale w sobotę już nie ma możliwości zgłoszenia!


Uczestnicy z zagranicy (nie CZE) płacą aż podczas prezentacji (i w sobotu). Wysokość opłaty startowej zależy od daty zgłoszenia się poprzez zgłoszeniowy system.

Proszę o dokładne zapoznanie się z propozycjami dotyczącymi wyścigów i z warunkami uczestniczenia w wyścigach. Podczas prezentacji otrzymasz numer z chipem, po czym podpiszesz zgodę na przetwarzanie części Twoich danych osobowych (imię, nazwisko, rok urodzenia, kategoria, miasto/klub i narodowość) i na opublikowanie na stronie internetowej (bez podania roku urodzenia!) dla naszego partnera umownego ČASOMIERA - VOS-TPK, s.r.o., REGON: 50635999. 
Bez wyrażenia zgody nie będę mógł wpisać zawodnika na listę startu, ani na listę wyników!
Uczestnicy, którzy podczas wyścigów rowerowych będą w wieku 14 lat i młodsi, mogą startować tylko na 19 kilometrowej trasie i wyłącznie w towarzystwie osoby dorosłej. Osoba ta również musi być należycie zarejestrowana w wyścigu. Imię i nazwisko dziecka oraz osoby towarzyszącej ze względu na identyfikację w trakcie wyścigów należy wypełnić w formularzu – zgłoszeniu w adnotacjach, dotyczy to obydwóch uczestników!

Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, iż w trakcie wyścigów w pobliżu trasy będą pracować fotografowie z serwisu fotograficznego partnera umownego: FAX COPY, REGON: 35729040, którzy będą oferować zdjęcia za odpłatą. 

W związku z tym organizator imprezy sportowej po zakończeniu wyścigów prześle do wszystkich uczestników e-mail, zawierający odsyłacz odnośnie odbioru wykonanych zdjęć

Więcej informacji można znaleźć tutaj:

Organizator: SCK CYKLO TOUR SÚĽOV
Kotešová 541, 013 61, Słowacja
tel. GSM: +421 903 550 411
cyklotour(zavinac)cyklotour.sk

RapidSSL Site Seal
20-ty rocznik AUTHOR ŠKODA bikemaratonu Súľovské skaly, ZGŁOSZENIE

INFORMOWANA ZGODA UCZESTNIKA ZAWODÓW SPORTOWYCH: 

Wysyłając zgłoszenie potwierdzam, że biorę udział w bike maratonie AUTHOR ŠKODA Súľovské skaly za stałego ruchu drogowego na własne ryzyko, polecenia sztabu organizacyjnego arbitrów i policji będę respektował, odpad będę wysypywał tylko w punkcie z napojami orzeźwiającymi i w miejscach do tego przeznaczonych, oraz że zapoznałem się z warunkami wyścigów.

Wysyłając zgłoszenie dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora zawodów (SCK CYKLO TOUR Súľov - Hradná, o. z., REGON:37802411) w myśl ustawy z 2013 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. Republiki Słowackiej nr 122, (do 24.05.2018r.), ewentualnie od 25.05.2018 w myśl ustawy z 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. Republiki Słowackiej nr 18, na podstawie §14 i §19 cytowanej ustawy dla potrzeb w/w wyścigów w zakresie wszystkich pozycji, które należy wypełnić w formularzu (imię, nazwisko, adres, data urodzenia, narodowość, płeć, kategoria, klub, adres e-mailowy, numer telefonu komórkowego), jak również wyrażam zgodę na opublikowanie części moich danych osobowych (imię, nazwisko, rok urodzenia, kategoria, miasto/klub i narodowość) na liście zgłoszonych uczestników na stronie internetowej zawodów sportowych, na liście startu i na liście wyników, udostępni och w formie drukowanej na tablicy ogłoszeń bezpośrednio w trakcie wyścigów oraz w formie elektronicznej na tablicy świetlnej, informującej o osiągniętych wynikach oraz na stronie internetowej wyścigów rowerowych. Zgadzam się z wysłaniem e- maili informacyjnych dotyczących organizowaniem wyścigów i zgadzam się z publikowaniem moich zdjęć z wyścigów na stronie internetowej zawodów sportowych w myśl ustawy o ochronie danych osobowych przez organizatora wyścigów (SCK CYKLO TOUR Súľov - Hradná, o. z., REGON:37802411). Niniejszą zgodę, w myśl ustawy z 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. Republiki Słowackiej nr 18, §14, ust.3), można kiedykolwiek odwołać na piśmie lub e-mailem (cyklotour(małpa)cyklotour.sk). 

Za osoby, które w dniu wyścigów nie osiągnęły 18 lat życia musi niniejszą zgodę poświadczyć  jeden z rodziców lub opiekun.

Imię:   Dokładnie wypełnijcie
Nazwisko:   Dokładnie wypełnijcie
Ulica:   Dokładnie wypełnijcie
Miasto:   Dokładnie wypełnijcie
Kod pocztowy:   Dokładnie wypełnijcieBłędni format
Państwo:   Wybierz państwo
Klub:  
Rozmiar koła:   Wybór rozmiarów.
E-mail:   Dokładnie wypełnijcieBłędni format
Telefon:  
Data urodzenia:   DD DzieńBłędni formatBłędni formatWpisz w postaci DD, na przykład. 02Nesprávna hodnota MM MiesiącBłędni formatWpisz w postaci MM, na przykład. 03Błędni format RRRR RokBłędni formatBłędni formatBłędni format
Płeć:  
Wybór trasy:  
Wybór kategorie:   Wybór kategorie
Jedzenie na mecie:  
Wybór jedzenie
 
Koszulka pamiątkową:
Nie XXXL
Dzieci 110 Dzieci 122 Dzieci 134 Dzieci 146 Wybór koszulkę
 
Waluta:  
Wysokość opłaty startowej: Wybierz kwotu opłaty startowej!
Notatka: