Kategória Počet     Pohlavie Počet
MD1 – Baby dievčatá  (2015 a mladšie) – trať 50 m v sprievode rodičov 10     Chlapci 43
M1 – Baby chlapci  (2015 a mladší) – trať 50 m v sprievode rodičov 11     Dievčatá 33
MD2 – Mikro dievčatá  (2014 – 2013) – trať 100 m  10        
M2 – Mikro chlapci  (2014 – 2013) – trať 100 m
5        
MD3 – Mili dievčatá  (2012 – 2011) – trať 200 m 7        
M3 – Mili chlapci  (2012 – 2011) – trať 200 m 10        
MD4 – Mini dievčatá  (2010 – 2009) – trať 400 m 7        
M4 – Mini chlapci  (2010 – 2009) – trať 400 m 15        
           
Spolu 76