Kategória Počet     Pohlavie Počet
MD1 – Baby dievčatá  (2016 a mladšie) – trať 50 m v sprievode rodičov 13     Chlapci 45
M1 – Baby chlapci  (2016 a mladší) – trať 50 m v sprievode rodičov 16     Dievčatá 40
MD2 – Mikro dievčatá  (2015 – 2014) – trať 100 m  7        
M2 – Mikro chlapci  (2015 – 2014) – trať 100 m
8        
MD3 – Mili dievčatá  (2013 – 2012) – trať 200 m 9        
M3 – Mili chlapci  (2013 – 2012) – trať 200 m 7        
MD4 – Mini dievčatá  (2011 – 2010) – trať 400 m 7        
M4 – Mini chlapci  (2011 – 2010) – trať 400 m 12        
MD5 – Mini dievčatá  (2009 – 2008) – trať 400 m 4        
M5 – Mini chlapci  (2009 – 2008) – trať 400 m 1        
           
Spolu 85