Kategória Počet     Pohlavie Počet
MD1 – Baby dievčatá  (2015 a mladšie) – trať 50 m v sprievode rodičov 3     Chlapci 11
M1 – Baby chlapci  (2015 a mladší) – trať 50 m v sprievode rodičov 2     Dievčatá 8
MD2 – Mikro dievčatá  (2014 – 2013) – trať 100 m  3        
M2 – Mikro chlapci  (2014 – 2013) – trať 100 m
2        
MD3 – Mili dievčatá  (2012 – 2011) – trať 200 m 2        
M3 – Mili chlapci  (2012 – 2011) – trať 200 m 3        
MD4 – Mini dievčatá  (2010 – 2009) – trať 400 m 0        
M4 – Mini chlapci  (2010 – 2009) – trať 400 m 4        
           
Spolu 19