Kategória Počet     Pohlavie Počet
MD1 – Baby dievčatá  (2021 a mladšie) – trať 50 m v sprievode rodičov 5     Chlapci 34
M1 – Baby chlapci  (2021 a mladší) – trať 50 m v sprievode rodičov 2     Dievčatá 39
MD2 – Mikro dievčatá  (2020 – 2019) – trať 100 m  6        
M2 – Mikro chlapci  (2020 – 2019) – trať 100 m
0        
MD3 – Mili dievčatá  (2018 – 2017) – trať 200 m 11        
M3 – Mili chlapci  (2018 – 2017) – trať 200 m 15        
MD4 – Mini dievčatá  (2016 – 2015) – trať 400 m 7        
M4 – Mini chlapci  (2016 – 2015) – trať 400 m 8        
MD5 – Mini dievčatá  (2014 – 2013) – trať 400 m 6        
M5 – Mini chlapci  (2014 – 2013) – trať 400 m 6        
MD6 – Dievčatá  (2012 – 2011) – trať 400 m 4        
M6 – Chlapci  (2012 – 2011) – trať 400 m 3        
           
Spolu 73