Kategória Počet   Trasa Počet   Pohlavie Počet
A17: muži do 29 rokov (1990 a mladší) 46   17 km 368   Muži 645
B17: muži 30 – 39 rokov (1989 – 1980) 123   10,5 km 319   Ženy 398
C17: muži 40 – 49 rokov (1979 – 1970) 81   6,7 km 356      
D17: muži 50 – 59 rokov (1969 – 1960)
16            
E17: muži 60 rokov a viac (1959 a starší) 3            
ZF17: ženy do 34 rokov (1985 a mladšie) 39            
ZG17: ženy 35 – 49 rokov (1984 – 1970) 54            
ZH17: ženy 50 rokov a viac (1969 a staršie) 6            
J10: juniori do 18 rokov (2001 a mladší) 3            
A10: muži 19 – 29 rokov (2000 – 1990) 36            
B10: muži 30 – 39 rokov (1989 – 1980) 86            
C10: muži 40 – 49 rokov (1979 – 1970) 60            
D10: muži 50 – 59 rokov (1969 – 1960) 18            
E10: muži 60 rokov a viac (1959 a starší) 5            
ZF10: ženy do 34 rokov (1985 a mladšie) 48            
ZG10: ženy 35 – 49 rokov (1984 – 1970) 57            
ZH10: ženy 50 rokov a viac (1969 a staršie) 6            
M7: chlapci do 14 rokov (2005 a mladší) 10            
J7:juniori 15 – 18 rokov (2004 – 2001) 9            
A7: muži 19 – 39 rokov (2000 – 1980) 81            
B7: muži 40 – 49 rokov (1979 – 1970) 49            
C7: muži 50 – 59 rokov (1969 – 1960) 13            
D7: muži 60 rokov a viac (1959 a starší) 6            
ZM7: dievčatá do 14 rokov (2005 a mladšie) 15            
ZJ7: juniorky 15 – 18 rokov (2004 – 2001) 6            
ZF7: ženy 19 – 34 rokov (2000 – 1985) 85            
ZG7: ženy 35 – 49 rokov (1984 – 1970) 75            
ZH7: ženy 50 rokov a viac (1969 a staršie) 7            
               
Spolu 1043